"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2015. december 10., csütörtök

Jelképek és szimbólumok

Szimbólumok között élünk. Jelképek egész rendszere veszi körül mindennapjainkat és ünnepeinket egyaránt.

A szimbólum a görög „szümbolon” szóból ered, amelynek jelentése: összevetés, összehasonlítás, egybeesés.
A szimbólumalkotás egyidős az emberiséggel. Az ember azért hozott létre szimbólumokat, hogy kifejezze velük mindazt, amit tudatosan megtapasztalt, de másképpen nem tudott kifejezni, azaz az emberi tudat olyan állapotait és lehetőségeit, amelyekre nincs szó, legfeljebb kép. A jelképek egyetemes, örök érvényű törvényszerűségeket írnak le, a világmindenség és benne az ember tudatának természetét képezik le. 

Színes szimbólumok a karácsonyfán

A magyar karácsony szó szláv eredetű, ami lépőt, átlépőt jelent. A szó jelentése az újesztendőbe való átlépésre utal, tehát naptári eredetű. De vajon milyen jelentést hordoznak az ünnep nélkülözhetetlen kellékei? 

Fenyőfa = örök élet, áldozatkészség:
A zöld szín és az, hogy örökzöld fáról van szó, az új élet, sőt az örök élet reményét szimbolizálja.
Karácsonyfa = Életfa, világfa, a tudás fája:
Bibliai eredetű magyarázat szerint a fa Jézus családfáját is jelképezi. Mivel karácsony szenteste Ádám–Éva, az első emberpár neve napja, lehet összefüggés a bibliai tudás fájával is.

Csúcsdísz = a Megváltó, aki reményt hozott az embereknek:
Gyakran csillag formájú. Ez az a csillag, ami hírül hozta a keleti bölcseknek, hogy hol fog megszületni a Megváltó.
Csillag = a jó hír hozója:
A lángos csillag mutatta az utat Jézus születésének helyéig. Valószínűleg az asztrológusok előre kiszámolták, hogy pontosan mikor és hol fog megszületni a Megváltó. Az se kizárt, hogy üstökös, hulló csillag is megjelent az égen.

Gyertya = a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma:
A keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya megsemmisül, miközben fényt ad, ahogy a Megváltónak is meg kellett halnia. A viasz, a kanóc és a láng a Szentháromság szimbóluma. A hármasság más formában is megjelenik, mint test-lélek-szellem.
Gömb = a teljesség:
A bolygók, égitestek és a csillagok, amik az égbolton az univerzum végtelenségét, törvényeit és a mi életünk apróságát jelképezik. Ezek a gömbök törékenyek, mint a boldogság, ha külső dolgokban keressük.

Színek
Arany: a Nap mint férfi princípium, továbbá a gazdagság színe.
Ezüst: a Hold mint női princípium, továbbá az odaadó, tápláló anya színe.
Piros: a termékenység, az élet és halál, továbbá a bűn színe.
Fehér: a tisztaság, az ártatlanság színe.
Zöld: a remény, az élet színe.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb7XS_pZCtJVS6Vwi96TgaunI_wY9nQJF0Sp8J_f4SiUfLcRnAhgAngyalhaj = a misztikum, a megfoghatatlan:
Az angyalhaj finomsága és fátyolszerű átlátszósága azt a misztikus hangulatot erősíti, ami karácsony misztériumát körbelengi. Azt jelképezi, hogy nem láthatunk, nem érthetünk meg mindent. Ehhez alázat és hit szükségeltetik.

Szaloncukor = az édes íz az égiek ajándéka. A szaloncukor fára aggatása igazi hungarikum, hogy eredetileg miért került oda, ma sem egyértelmű. A mézeskalács figurák egyféle mágikus bábok, elsősorban termékenységi szimbólumok.

Csillagszóró = a betlehemi csillag kicsinyített utánzata:
Az a fényes csillag, ami megmutatta a Megváltó születési helyét, olyan szimbólum, ami a reményt és a jó hírt testesíti meg. A csillagszóró által kilövellt csillagok ezt a reményt és derűt elevenítik fel.

Angyalkák = advent 4 angyala:
1. angyal kék köpenybe van öltözve. Ő az Igazság angyala.
2. angyal pirosba öltözik. Ő a Mértékletesség angyala.
3. angyal fehéren ragyog. Ő a Bátorság angyala.
4. angyal lila fényben úszik. Ő a Bölcsesség angyala.
Az angyalok olyan finom rezgésű lények, akik segítik az embereket ennek a 4 erénynek az elsajátításában, és másban is.

Dió =arannyal bevonva a fénylő bölcsesség  jelképe
A bölcsesség és a szerénység, a szeretet és a szolgálatkészség összefonódik karácsony misztériumával, amit a keleti bölcsek és a Háromkirályok testesítenek meg.
Alma = a tudás fájának gyümölcse:
Bibliai szimbólum szerint az a tudás, amit Isten eltiltott: bűn. „Semmit ne tegyél, amit Isten nem áldott meg!”


http://pctrs.network.hu/blogpicture/5/_/5992_66f597046a3f3872e4737eb072d690ed_big.jpg http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4OciDecu31cy6vg0cveppFPT26Q5nxDJOQ9SPncL44B8pYvXJ

Az sem mindegy, hová állítjuk a fánkat. Ha ablak elé helyezzük, pompát és gazdagságot hoz, ha sarokba, szerelmet, gyermekáldást. Fontos, hogy olyan helyet válasszunk, ahol érezzük állandó jelenlétét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése