"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2015. június 3., szerda

Ezen a napon- Badiny Jós Ferenc

sumerológia professzora, a magyar őstörténet kiváló kutatója Badinyi Jós Ferenc   a Losonc melletti Gácson született 1909. június 3-án.

Születésének századik évfordulójára emléktáblát helyezett el Balassagyarmat város Önkormányzata a Palóc Társaság kezdeményezésére, a Civitas Fortissima Kör támogatásával a Szondi György utca 1. szám alatti valamikori szülői házra.  

"...A magyarság-szemlélet megújítását kisgyermek korában édesanyja szavai nyitották meg lelkében, aki sokat mesélt fiacskájának a történelmünkről, elmondta, hogy Keleten sok rokonunk él, de nem a finnek egyedül, hanem őseink Kínától a Kárpát hazáig sokfelé felfedezhetők. Nagy, régi kultúra maradt utánuk Mezopotámiában, az eufráteszi Mezőföldön, ahol írásos emlékek is maradtak. Ha ezeket el tudnánk olvasni, fény derülne a magyarság őstörténetére, ősi nagy műveltségére. Badiny Jós Ferenc professzorként is többször idézte édesanyja szavait, "   tudod fiacskám az lenne jó, ha a ma ránk erőszakolt magyarság képet fonákjáról a színére fordítanánk". Valóban az anyai sugallat, mint jó földben a vetés szárba szökött a lelkében, mert életműve bizonyította, hogy lehet a fonák helyzetét tiszta színbe hozni. ...Jól tudjuk, hogy Badiny professzor munkássága sok vitára adott és ad okot mind tudományos, mind egyházi körökben. Azonban egyben egészen biztosak lehetünk, ha valaki több mint 70 évet szentel életéből egy eszme tudományos igényességű bizonyítására, az annak alapjául szolgáló kutatási tényanyag puszta létezése szinte bizonyossá tehet bennünket abban, hogy tanai az előttünk álló idők során tudományos szintű bizonyítást nyernek/
/Részlet Medvácz Lajos polgármester avató beszédéből/

Könyveiből:
  • A megtalált magyar őstörténelem, Ausztrália, 1967
  • A sumir-magyar nyelvazonosság bizonyító adatai, Buenos Aires, 1968
  • Kaldeától Ister-gamig. I. - A Sumír őstörténet (Orient Press Könyvkiadó, Budapest, 1997)
  • Kaldeától Ister-gamig. II. - A Sumír-Magyar nyelvazonosság bizonyítékai (Orient Press Könyvkiadó, Budapest, 1997)
  • Káldeától Ister-gamig III. – A sumir-magyar hitvilág (Orient Press Könyvkiadó, Budapest, 1997)
  • Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig (Orient Press Könyvkiadó, Budapest, 1996)
  • A magyar nemzet történetének kis tükre. I. (Buenos Aires, 1984) (Orient Press könyvkiadó Budapest, 1996)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése