"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2016. november 4., péntek

A számok misztikájaBár a matematika a mai napig a számokkal kapcsolatban sok mindent felderített, azonban még ma is bőven akad magyarázatra váró rejtély. Ilyen például a hetes szám misztériuma. Vajon mi lehet az oka e szám oly gyakori előfordulásának? Miért játszott a hetes szám mindig oly fontos szerepet a világ és a vallás történetében? Már Mezopotámiában az asztrológusok a hét bolygó hét közvetítő istenséggel azonosították. A Juptert Marduk istennel, a Holdat Szinnel, a Napot Samassal, a Marsot Nergallal, a Szaturnuszt Adarral, a Merkúrt Nabuval, a Vénuszt Istárral. A káldeusok a hét bolygón kívül hétféle eget különböztettek meg. A középkor alkimistái a hét égitesthez hét különböző fémet társítottak: a Nap féme az arany lett, a Holdé az ezüst, a Szaturnuszé az ólom, a Jupiteré az ón, a Marsé a vas, a Vénuszé a réz és a Merkúré a higany. Jelképes madarukhoz, a pelikánhoz fűződő legenda szerint a tojó addig simogatta fiókáit, amíg azok belehaltak ebbe a szeretetbe. Látva ezt a hím, felsértette mellén a húst, hogy vérével keltse életre kicsinyeit. A pelikán tulajdonképpen maga volt a Nap, fiókái pedig a hét bolygót szimbolizálták, az éltető vér jelentette a Nap sugarait, amely egyben a hétféle alapelemet is reprezentálta.

Páros és páratlan számok

A püthagoreusok a páros számokat nőies jelleggel, a páratlanokat férfias természettel ruházták fel, az egyes számokat azonban nemcsak ők ítélték meg eltérő módon, hanem a különböző vallásokban is; korok és országok népeinek felfogásában, szokásaikban is sokféle elképzelés született szinte valamennyi számról. Például a hatos egyszer a gonoszság száma, másszor az alkotó teremtésé, a tizenhármas hol szerencsétlennek, hol szerencsésnek minősül.

A rómaiak szemében a páros számok azon tulajdonsága, hogy egyenlő részre oszthatók, balszerencsét jelent, ugyanis számukra ez a felosztás a halál jelképe volt. Például páros számú életkort tilos volt másnak megmondani, mert az viselőjére nagy veszedelmet hozott. A szlávok viszont a páratlan számokkal voltak így, azokról gondolták, hogy hibásak, negatívak, sorsüldözöttek. Ugyanez mondható el a sziámiakról is, akik annyira irtóztak a páratlan számoktól, hogy még véletlenül sem tettek páratlan számú ablakot, ajtót házaira és templomaikra. A törökök a páratlan számok közül nemcsak a tizenhármast, de a negyvenegyest sem állhatták, mindkét számtól mániákusan féltek. Ezzel szemben Kelet-Szomália lakói a páros számoktól iszonyodtak, ezért amikor – szokásukhoz híven – kávét rágcsáltak, sohasem vettek a szájukba páros számú kávészemet.

A 9-es

A kínai császárok gyakran használták ezt a számot, elsősorban az építészetben és az uralkodói ruhákon - leggyakrabban kilenc sárkány ábrázolásával. A dinasztiák tagjai annyira hittek a kilences szám erejében, a pekingi Tiltott Város palota-komplexumát állítólag 9999 szobásra építtették.

Annál kisebb volt az esélye annak, hogy egy japán elöljáró kilenc sárkányos palástban jelenjen meg. Japánul a kilences azonos hangzású a szenvedéssel, így a szám különösen balszerencsésnek számít - ennél már csak a négyes rosszabb, amelyet úgy ejtenek, mint a halált.

Nem csoda, hogy a japánok kerülik a kilencest, ahogy csak tudják: jellemzően nem hajlandók egy hotel kilencedik emeletére vagy olyan szobába költözni, amelyek számában benne van a 9. Otthon persze könnyebben megússzák: sok japán hotelből már a tervezőasztalon kiiktatják 9-est tartalmazó szobákat. Európában és Amerikában csak a 13-asnak van hasonló taszító hatása.

A valódi tudományossággal gyakran köszönő viszonyban sem álló numerológusok azt állítják, minden számnak megvan a misztikus jelentése, és a különböző számkombinációk érezhető változásokat hoznak az életünkbe.

Az utolsó egyjegyű szám különleges helyet érdemel ki náluk. Pozitív jelentései: megbocsátás, együttérzés, siker, míg negatív jelentése az arrogancia és az önhittség.

A kilences szám egyik csodálója a numerológiával is kacérkodó ókori bölcs, Pitagorász volt. Mint előtte és utána sokakat, őt is elbűvölték a 9-es furcsa tulajdonságai. Ezek közül a legismertebb, hogy egy tetszőleges egy-, két-, három- vagy négyjegyű számmal szorozva a 9-et, az eredmény számjegyeit összeadva mindig 9 lesz az eredmény. Valahogy így:

9x5=45, 4+5=9

9x13=117, 1+1+7=9

9x874=7866, 7+8+6+6=27, 2+7=9, és így tovább.

Játék számokkal

Ősidők óta hisznek az emberek abban, hogy a számok meghatározzák sorsunkat, elárulják jellemvonásainkat, megmutatják jövőnket, és segítenek megtalálni a boldogságot. Állítólag minden számnak mágikus jelentése van.

 Minden embernek 2 sorsszáma van

1. A szívszám árulkodik rejtett belső lényünkről.
2. A születési számból pedig megismerhetjük sorsunkat és jövőnket.

1. A szívszám
Add össze a vezeték- és keresztnevedben szereplő magánhangzók pontszámát. A hosszú magánhangzók megfelelnek a rövideknek. (Az y magánhangzónak számít, ha a vezeték- vagy keresztnév más magánhangzót nem tartalmaz.)

1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
U
O
F
I
K
G
M
H
V
Z
P
Q
R
L
T
N
W
Ü

J
S
Ö
X
Y
Példa: Kiss Elek

1 + 5 + 5=11 = 1 + 1 = 2
2. A születési szám Add össze születési idődnek számjegyeit.
Példa: 1964. 01.06.

1 + 9 + 6 + 4+1+6 = 27 = 2 + 7 = 9

Most már csak azt kell tudni, hogy mit jelentenek a kapott számok.

Isten száma

Az 1-es szám minden dolog ősi egységét, az „egész"-et, a mindenhatóságot, a világegyetemet és a jóságot jelenti. Mint minden páratlan szám, az l-es is a férfiasságot jelképezi.

Az 1-es szívszámú ember tulajdonságai
Célratörő, sikeres, állhatatos jellemű, öntudatos, becsvágyó, önálló, erélyes, megbízható, lelkesedni tudó és nyitott minden új iránt. Nagyon jó koncentráló képességgel és emlékezőtehetséggel rendelkezik.
Negatív tulajdonságaiGyakran makacs, néha uralkodni akaró, sőt zsarnoki. Nem kész alárendelni magát, nehezen köt igazi barátságot.
Az 1-es születési számú emberek 2008-ban számítsanak arra, hogy sorsukra harcias erők hatnak. Környezetükben új helyzetek alakulnak ki. Ez az év sok meglepetést tartogat számukra. Maradj figyelme, koncentrált és fegyelmezett!

A számok anyja
A 2-es szám az ellentéteket és a nőiséget jelenti (mint minden páros szám). Vannak olyanok, akik a 2-es szám kettősségét - tehát negativitását - hangsúlyozzák, vannak, akik pedig pont az ellenkezőjét. Hiszen a 2-es szám nélkül nem lennének a világban egymást kiegészítő dolgok. Két nem létezik (nő, férfi, két pólus: pozitív és negatív, a jó és a rossz, a fönt és a lent).

A 2-es szívszámú emberek tulajdonságaiSzelíd, szeretetre méltó, tapintatos, békülékeny, kiegyensúlyozott, békeszerető, harmonikus, lelkiismeretes, rendszerető, szerény és diplomatikus. Jellegzetes szellemi képességekkel rendelkeznek.

Negatív tulajdonságaiGyakran ingadozó és határozatlan.
A 2-es születési számú emberek számára az 2008-os év izgalmasan kezdődött, de gyengeség és tétlenség időszakával folytatódhat. Tanulj meg mértéket tartani, és legyél megegyezésre hajló!

A tökéletes szám

A 3-as szám legyőzi az 1-es és 2-es szám közti ellentétet. Jelenti az egységet, a harmóniát, a bölcsességet és a keresztény szentháromságot. Három dimenzió létezik (hosszúság, szélesség, mélység), három halmazállapot (szilárd, folyékony, gáz), három alapszín (piros, sárga, kék), három napszak (reggel, dél, este) és három világ (Ég, Föld, Pokol).
A 3-as szívszámú emberek tulajdonságai
Nagyon tehetséges, fantáziadús, sokoldalú, energikus, merész, eleven, szellemes, vicces, élénk, sikeres, becsvágyó, tevékeny, szorgalmas és szerencsés.
Negatív tulajdonságaiNémelykor szétszórt, fecsegő, szeszélyes, sőt parancsoló.
A 3-as születési számú emberek számára a 2008 év új barátságokat, új lehetőségeket, pénzügyi nyereségeket és művészi sikereket hoz. Legyél nyitott a változásokkal kapcsolatban!

A rend száma
A 4-es szám a rendet és a teljességet jelenti. Négy égtáj van, négy évszak, négy Hold-szak, négy alapelem és négy vérmérséklet. A Biblia négy evangélistát ismer, de ugyanakkor az Apokalipszis négy lovasát is, akik a halált és a romlást hozzák.
A 4-es szívszámú emberek tulajdonságaiSzolid, praktikusan gondolkodó, földhözragadt, nyugodt, kitartó, szorgalmas, társadalmilag elismert, jó szervezőkészséggel rendelkezik, és nagyon keményen tud dolgozni.
Negatív tulajdonságai
Néha kissé fantáziátlan és nehézkes.
A 4-es születési számú emberek számára a 2008. év anyagi csődöt és kudarcot hoz. Ezért legyél nagyon óvatos, és kerüld a hirtelen döntéseket.

A természet száma
A nagy pszichológus, C. G. Jung számára az 5-ös szám a természetes ember jelképe (törzs, két láb, két kar). Goethe javasolta az ötéves próbaházasságot. Öt érzékszervünk van, öt ujjunk, sok virágnak öt levele.
Az 5-ös szívszámú emberek tulajdonságaiIntelligens, szimpatikus, szeret utazni, kedveli a kalandokat, szereti a rizikós helyzeteket, mozgékony, sokoldalú, szórakoztató, lelkesedni tudó és jó üzleti érzékkel rendelkezik.
Negatív tulajdonságai
Kissé kiszámíthatatlan, nyugtalan és türelmetlen vagy.
Az 5-ös születési számú embereknek a 2008. év sok izgalmat, kalandos vállalkozásokat, rizikós helyzeteket hoz. Ezért ez az év túlnyomó többségében fárasztónak és bizonytalannak mutatkozik. Viszont sok új ismerősre teszel szert.
A szerelem száma
A 6-os szám a szexualitás, otthoni élet, házasság és család jelképe. A hatágú csillag alakja Indiából származik, és leegyszerűsített módon ábrázolja két háromszög egyesülését. (A 3-as szám az egységet és a megtermékenyítést jelenti.) A világ teremtése is hat napig tartott. Ezért számít a 6-os szám a jól megalkotott művek jelképének.
A 6-os szívszámú emberek tulajdonságai
Kellemes és vonzó ember, akinek keresik a társaságát, és tanácsaira adnak. Nagyon képes szeretni erotikus, szociális és lelki értelemben véve is. Kész feláldozni magát a családért. Gyakran vannak romantikus elképzelései. A háziasság és kényelmesség sokat számít.
Negatív tulajdonságai
Néha kissé pazarló és féltékeny.
A 6-os születési számú emberek számára a 2008. év kiegyensúlyozottságot és békességet hoz. Főleg a családban és az otthoni rendtartásban találod meg a teljes boldogságot.

A bűvös szám
A 7-es szám jelképezi a teremtés rejtélyeit. A hetedik napon pihent meg Isten, a Bibliában a 7-es a leggyakrabban előforduló szám. A hét 7 napból áll, és a vallás is hét halálos bűnt ismer.
A 7-es szívszámú emberek tulajdonságai
Nagy fantáziával rendelkező, intelligens, áldozatkész, idősebb korában méltóságteljes, tartózkodó, tud magán uralkodni. Jellegzetes tudományos és filozófiai hajlamai vannak, és jó érzéke a misztikához.
Negatív tulajdonságai
Gyakran túl komoly, és nincs humorérzéke. Néha nem eléggé tapintatos.
A 7-es születési számú emberek számára a 2008. év nagyon változatos lesz. Az egyik embert titkos szerelmi ügyek csábítják, a másikat egyedüllét és elhagyatottság fenyegeti. Azonban a sok csalódás után se legyél pesszimista! Jönnek még jobb idők is.

A szerencse száma

A 8-as szám volt az antik világban a szerencse, a paradicsom és a beteljesedés száma. Noé bárkájában nyolc ember menekült meg (Noé, a felesége, három fia, és azok feleségei). A keresztelőmedence nyolcágú. Az arabok, indiaiak, kínaiak, és japánok számára a 8-as szám a teljességet jelenti.
A 8-as szívszámú emberek tulajdonságai
Erős, nagy az ellenálló képessége, praktikus, munkakedvelő, óvatos, kitartó, sikeres, és képes a gazdasági gondolkodásmódra.
Negatív tulajdonságaiNéha túl kemény, sőt zsarnoki vagy.
A 8-as születési számú emberek számára 2008-ban a siker és sikertelenség nagyon közel áll egymáshoz. Főleg anyagi természetű ügyekben legyél nagyon óvatos!

A bölcsesség száma
A 9-es a tőszámjegyek sorát zárja le, és ezért a bevégzettség számának tekintik. Kilenc hónapig tart a terhesség és a termékeny év (a három téli hónap levonásával). Jézus a 9. órában halt meg. Az indiaiak kilenc igazságot ismernek.
A 9-es szívszámú emberek tulajdonságai
Idealista, romantikus, szenvedélyes, kedves, segítőkész, barátságos, van akaratereje, lelkesedni tud, vonzó és ösztönző.
Negatív tulajdonságaiNéha túl hirtelen cselekszik, és egy kicsit önelégült.


/Forrás: Női Portál,a számok bűvös titka /


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése