"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2016. november 14., hétfő

Jedlik Ányos dinamója

 1859.11. 14-én

Elkészült a fizikus és feltaláló Jedlik Ányos dinamója.Eredeti neve Jedlik István, rendi neve lett az Ányos. Bár az első elektromossággal foglalkozó magyarországi tankönyv már 1746-ban megjelent, az elektrodinamika kutatása és oktatásának bevezetése az ő nevéhez fűződik.

 A XIX. század zseniális kutatói fokozatosan feltárták az elektromos áram sokféle tulajdonságát, hatását, amelyeknek gyakorlati alkalmazásai megváltoztatták az emberi civilizáció arculatát. Ebbe a munkába a XIX. század harmadik évtizedétől kezdve Magyarország is bekapcsolódott, jó ideig Jedlik munkásságával. Hátramaradt írások alaposabb feldolgozása azt mutatta, hogy a szerény anyagi eszközökkel rendelkező fizikai szertárak csendes munkása nemcsak, hogy lépést tartott az európai haladással, de nem egy dologban meg is előzte azt.

 Jedlik fiatalkorában minden iránt érdeklődött, foglalkozott kémiával, elektrokémiával (elemekkel), később elektromosságtannal, és kiemelkedőek voltak az optikai kísérletei. Munkásságából két korszakalkotó felfedezése emelkedik ki: az elektromotor és az öngerjesztésű dinamó.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése