"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2011. szeptember 14., szerda

Szeptember 14-15

A Szentkereszt fölmagasztalásának ünnepe - szeptember 14-e - egy VII. századi eseményhez kötődik, amikor II. Hoszru perzsa uralkodó elfoglalta a Kelet-római Birodalom határához közel eső részét,  és magával vitte a Szentkereszt Jeruzsálemben őrzött darabját. Hérakliosz császár elűzte a betoldakodót és visszaszerezte az ereklyét.
A legendában elmondják, hogy Hérakliosz császár   jeruzsálemi győztes  bevonulásakor egy angyal jelent meg a császár mellett és fölszólította, hogy alázkodjék meg,
 A császár levetette díszeit és gyalog vitte a relikviát a városba, ahol a keresztet az oltárra helyezte.

Mária anyai fájdalmára emlékeznek a hó 15. napján, a hétfájdalmú Szűzanya ünnepén.

Népünk régóta tiszteli Mária anyai fájdalmát. Az Ómagyar Mária-siralom egyike legkorábbi nyelvemlékeinknek, az első fennmaradt magyar nyelvű vers. A vers a 13. században íródott egy latin vers átköltéseként és a latin nyelvű Leuveni Kódexben maradt fenn. 1922-ben fedezték fel abban az anyagban, amit a Leuveni Katolikus Egyetem vásárolt egy müncheni könyvkereskedésben a németek által az I. világháborúban elpusztított könyvtári anyag pótlására. Az értékes kódex 1982-ben került a magyar állam tulajdonába.
Szövegemlékről van szó, amely régi magyar írással készült, az eredeti mű szerzője feltehetőleg egy domonkos rendi szerzetes, Gotfrid, aki a párizsi Szent Viktor ágostonos kanonokrendi apátság helyettes házfőnöke volt, és a 12. században élt.

A költeményben Mária, a keresztre feszített Jézus anyja egyes szám első személyben szólal meg. A legnagyobb szenvedést átélő, a fia kínhalálát szemlélő asszony tehetetlen kétségbeesésben vergődik. Hol önmaga nyomorult állapotát zokogja el, hol pedig – váltakozva a keserű jajongással – fiát szólítja meg anyai becézéssel, illetve a halált kérleli – önmagát ajánlva fel neki gyermeke helyett –, majd pedig Jézus kínzóihoz könyörög kegyelemért. A vers befejezésében feltör a tébolyult anyai sikoly: ha már nem mentheti meg egyetlen fiát, legalább osztozni akar vele a halálban.

Fájl:Omagyar Maria-siralom.gif

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése