"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. szeptember 21., péntek

Máté apostol és evangélista névünnepe

Máté apostol és evangélista névünnepét már a legkorábbi martirológiumok (vértanú-akták) szeptember 21-ére tették. Rómában a XI. századtól ez a nap a hivatalos emléknapja

. Szeptember 21. még a Szűz jegyébe esik, de már közel a Mérleg hava és véle új határnap: az őszi napéjegyenlőség napja. Az a kevés, amit Mátéról tudunk, magyarázza, miért épp ő kapott helyet itt, szeptember utolsó dekádjában.

Máté, akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az első evangélium szerzője. Adószedő és vámos volt Kafarnaumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát, amikor Jézus felszólította, hogy kövesse (Mt 9,9). Az adószedő és a vámos elengedhetetlen kelléke volt a mérleg. Nemcsak azért, mert abban a korban a készpénzfizetés még nem volt általános, és a terményből, portékából a köteles részt ki kellett mérnie. Az ószövetségi idők fizetőeszköze a súlyra mért nemesfém volt – a később használatos pénzegységek nevében fennmaradt a régi súlymértékeké (sékel, mina, tálentum) –, de a pénzérmék súlyát is ellenőrizték, hiszen a csalást leggyakrabban az érmék körülnyírásával (nemesfémtartalmuk csökkentésével) követték el. Kafarnaum, ahol Máté működött, határváros volt Heródes Antipász és Fülöp részesfejedelmek római oltalom alatt álló országocskája között. Mérleg és határváros: ez lehetett az a két evangéliumi mozzanat, amely Mátét illetően a jelképekre fogékony (s a hagyományokra is ügyelő) korai naptárszerkesztőket befolyásolta.

Máté apostol (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásának 728. oldaláról) 


A szent búza ünnepe
  Ezen a szeptember végi napon a búza elvetésének ünnepét ülték meg őseink, melynek szokásait Bálint Sándor gyűjtötte össze „Ünnepi kalendárium” című könyvében. A dél-alföldiek úgy tudták, hogy a búzát legjobb Máté hetében elvetni. Ezen a napon tilos volt kenyeret sütni, sőt még a kemencében lévő hamut sem volt szabad piszkálni. Algyőn régen már hajnalban, napfelkelte előtt kimentek a földekre és a vetnivaló búzát zsákostul a földhöz ütögették, valószínűleg attól reméltek bőséges termést. Mohácson Máté napján szakajtóban vittek a búzát a helyi templomba megszenteltetni, majd azokat a többi vetőmag közé vegyítették, hogy a szent magvak bőséges termést hozzanak és az átjárjon más magvakat is. Más helyen vetés előtt a búzával teli zsákot feldobták a háztetőre, hogy három napig érje a harmat. Mindegyik szokásnak ősi, a táltoshitig visszavezethető hagyománya volt, a jó termést mágikus praktikákkal akarták biztosítani.
Vetés előtt
Nemcsak a búzaszemeket készítették gondosan elő, hanem a szent munkának megadták a módját. Aznap megmosakodtak és tiszta ruhát vettek, ezzel jelezték, hogy nem mindennapi munkára indulnak. A vetés régebben szinte országszerte karácsonyi abroszból vagy háziszövésű sütőabroszból történt, ugyanabból, amelynek vásznából az aratógatya is készült. A vetők a munka megkezdése előtt keresztet vetettek és imádkoztak és csak utána fogtak neki a munkához. Így adtak tiszteletet az életnek is hívott búzaszemeknek. A palócföldi Hollókőn a gazda a vetés végén a földnek mind a négy sarkára térdelt és úgy imádkozott. A székelyek is imádkoztak, majd a vetéshez levették kalapjukat, ezzel tisztelegtek a gabona előtt. Göcsejben az első szántás első fordulóján a gazda az ekeszarvára akasztotta az olvasóját és imádkozott.

Máté napi tilalmak
Volt olyan hely, ahol Máté napján nem szántottak, mert úgy vélték, hogy a bevetett földet később felveri a gaz. Göcsejben az egész héten tartózkodtak a vetéstől, nehogy a szemek helyett gaz teremjen a földön. Volt, ahol a gazosodást úgy próbálták kivédeni, hogy a virágvasárnapi szentelt barka hamuját üszög ellen szórták a vetőmag közé. Székelyföldön a hétnek annak a napján fogtak a vetéshez, amelyiknek éjszakáján először látta meg az égen a Fiastyúkot.

Forrás: Máté napi szokások  /OB/
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése