"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. május 26., hétfő

Magyarország kincsestára - világörökségek

 A múlt ajándéka a jövőnek.. A világörökséget jelölő szimbólum az emberi alkotómunka, emberkéz alkotta forma /négyzet/ és a természet /kör/ harmonikus kölcsönhatását és egybefonódását jelképezi, illetve a Földet és az  értékeket   körbeölelő védettséget.
 

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság 1996 óta a Világörökség része .
Pannonhalma ezeréves apátsága a magyarok szakrális hegyén.  a Szent Márton hegyen található.Az egykori Pannónia provincia adta annak a hegynek a nevét (mons Pannonia), amelyen a Szent Márton nevét viselő monostor épült, s amely hamarosan "Szent Hegy" (Mons Sacer) lett. A bencés apátságot Géza fejedelem alapította 996-ban. Fia Szent István a második évezred kezdetén látta el birtokokkal és kiváltságokkal Az itáliai és csehországi szerzetesek kezdték meg a közösségi életet, a közös imádságot, a bencésekre jellemző lelkipásztori és kulturális munkát. A monostor tagjai minden nap imádkoznak Magyarország sértetlenségéért.

Egy ezredév szellemét, hitét fonják körbe a robosztus falak. Hitet az életben, a tudásban és az alkotó emberben. Ezerötszáz éve él a gondolat, amely Szent Bemedekben megfogant és követőkre talált e helyen, ahol a  Szentírás és Benedek tollából származó bencés Regula -a kolostori élet szabálykönyve - ad útmutatást a mindennapokhoz. Királyok hittek az erőben, mely az évszázadok során megtartotta ezt a szellemet.
Az apátsági templomban román, korai gót, késői gót és reneszánsz elemek egyaránt felfedezhetők. A XI. századi, első épület egy tűzvészben elpusztult és a XII. századi épület jelentős méretű maradványai is csak a mai templom falaiban találhatók meg. A ma látható bazilika kialakulásának legjelentősebb korszaka a XIII. században Uros apát (1207-1243) kormányzásának ideje. Hatalomra kerülésének első éveiben kezdődhettek az építkezések, a befejezés a felszentelésről szóló oklevél alapján 1224-re tehető.

A monostor életében a következő jelentős építési időszak Mátyás király nevéhez fűződik: a XV. század végén épült többek között a mai kerengő, a Szent Benedek-kápolna és valamennyi szentély késői gót boltozata. A reneszánsz épületplasztika a Szűz Mária-kápolnán és a templom északi kapuján figyelhető meg. A török hódoltság után a XVIII. században Sajghó Benedek főapát (1722-1768) építtette fel a monostor ma is álló barokk épületeit - a kolostor jelenlegi kiszolgáló és lakóhelyiségeinek nagy részét, melyek közül művészettörténeti szempontból az új ebédlőterem érdemli a legnagyobb figyelmet. A XIX. század első évtizedeiben épült a klasszicista torony és a könyvtár épülete, a XX. században pedig a gimnázium és a diákotthon olaszos jellegű épülettömbje.

Könyvtára több mint 300.000 kötettel ma a világ legnagyobb bencés gyűjteménye. A Főapátsági Levéltár számos, értékes dokumentumának leghíresebb darabja a legrégibb magyar írásos nyelvemlék, a tihanyi apátság 1055-ös alapító oklevele. A monostor képtára, metszettára, numizmatikai gyűjteménye, régiségtára és kincstára szintén jelentős. 

Ezer év emlékét vigyázza a közeli dombon az emlékmű,mellyel száz éve tisztelgett népünk a magyar állam alapításának millenniuma előtt. A közeli kicsiny kápolnában szerzetesek hamvait rejtik a kövek, életüket a bencés rend tagjaiként, a kolostor lakójaként élték.

Messze lát a tetőre felkapaszkodó. Lába előtt terül el a táj, falvai mind gyűrű fogják körbe Pannónia kicsiny hegyét. A vár tövében érezni a levendula illatát, mely nyaranta lila szőnyegként borítja be a domb oldalát.
Gyógyír a szer, mondják.  Gyógyítja a kert a lelket, szellemet, a színes virágok, fák, bokrok arborétuma a rend tagjainak nyugalmát és pihenését szolgálja.

Zamatos a bor, mely a környező domboldalakon termő édes szőlőkből ered és löszfalba vájt pincék hűvösében egy tál étel mellé ajánlkozik.Nyugalmat áraszt a ravazdi erdő, útjai famatuzsálemek között kanyarognak.

Pannonhalmán a múlt és jelen összeér. Lépj be be vendég az apátság falai közé és láss, hisz van rá szemed, hogy észrevedd, a szellem magasabb, mint amilyennek a falakat hiszed!

/forrás: Bencés főapátság,Pannonhalma,
látnivalók Magyarországon/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése