"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. május 5., szombat

Jókai Mór

Jókai Mór Komáromban született 1825. február 18.-án, és Budapesten halt meg 1904. május 5.-én

Mikszáth írja egyik könyvében, hogy Jókai sokoldalúsága óriási zűrzavar és szenvedélyes viták szülőoka lesz majd a távoli jövőben. Még pedig azért, mert az akkori tudósok zöme bizonyára majd azt a fölfogást vallja, hogy a XIX. században nagyon sok, talán száz Jókai Mór is élt Magyarországon. Igazuk bizonyítására majd azt hozzák föl: lehetetlenség, hogy annak a rengeteg világhíres regénynek, nagyon sok színdarabnak, versnek, meg anekdotának ugyanegy ember legyen a szerzője. De még kevésbé lehetséges, hogy az ugyanabban az időben politizáló, szónokló és többféle lapot szerkesztő Jókai Mór egy és ugyanazon a személy volt légyen. S minden bizonnyal ismét más meg más Jókai Móroknak kellett lenniök a föstészethez, szobrászathoz értő, no meg a kertészeti szakcikkeket és gyermekmeséket író egyéneknek is. A „Jókai Mór” szerzői névvel jelzett művekből kisugárzó történelmi, hadászati, teológiai, pénzügyi, néprajzi, nyelvészeti, esztétikai, lélektani, földrajzi, növénytani és földtani ismeretek — a távoli jövő tudósai többsége szerint — semmi esetre sem férhettek volna el egyetlen ember agyvelejében. Világos tehát, — szól majd a tudományosan megalapozott tétel: ugyanabban az időben nagyon sok. Jókai Mór élt Magyarországon.
Mi még tudjuk, hogy a teljesen hihetetlen, mesébe illő dolog: az egyetlen Jókai Mór, a legragyogóbb valóság volt. S tudjuk, hogy Aristotelestől, a természettudományok atyjától kezdve Leonardo da Vincin és a két Bolyain át Jókai Mórig minden lángeszű embert kápráztató sokoldalúsága jellemzi leginkább. Minél szemesebb a drágakő, annál nagyobb a sugártörése és színszórása. /Forrás: Gál István/

http://2.bp.blogspot.com/-ajAosRx3KG8/Tz6o6Q5IpEI/AAAAAAAADrE/3QEVyfp05LY/s1600/0j%25C3%25B3kai.jpg


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése