"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. szeptember 19., péntek

1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajos

   

A nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.

Kossuth Lajos családja

Egy 1902-es kiadvány a nagy államférfi születésének századik évfordulója kapcsán ezt írja Kossuth családjáról:

Édesanyja Kossuth Lászlóné, született tyrlingi Weber Sarolta, Weber András liszkai postamester lánya volt. Nagy mûveltséggel rendelkezõ nõ volt aki a szabadságharc leverése után kiment Brüsszelbe, hogy az akkor Londonban, számûzetésben élõ fiához közelebb lehessen. Ott Brüsszelben, 1853-ban érte utol a halál.

Kossuth 39 éves korában nõsült meg. Esküvõjüket 1841 januárjában tartották. Felesége Meszlényi Teréz, Meszlényi János földbirtokos lánya. Terézia is követte férjét a számûzetésbe, vele szomorkodott a távoli haza sorsán és az oldala mellett hunyt el Turinban, 1865-ben.

Házasságukból három gyermek született: Kossuth Ferenc (1841), Kossuth Lajos Tivadar (1844), Kossuth Vilma (1843).
Vilma, Kossuth szelíd, szép lánya, édesatyja szemefénye, vigasza, öröme, fiatal hajadon korában, 17. évében 1862. április 22-én, húsvét vasárnapján halt meg.
A két Kossuth-fiú a mérnöki pályára lépett. Ferenc olasz vasút- és hídépítõ társaságok tervezõ mérnöke lett. Ebben a minõségében a nílusi acélhidak szerkesztésében elismert szakembernek tekintették. 1894-ben édesapja temetésekor hazatért, és nem nagy örömmel ugyan, de elvállalta a Függetlenségi Párt irányítását.
Atyja felfogásával ellentétben közeledett a Habsburg-uralkodó kiegyezéses politikájához, s 1906-1910 között a Vekerle- kormány kereskedelemügyi minisztere lett. Kétszer nõsült. Elsõ felesége egy angol arisztokrata nõ volt. Második házasságát halála elõtt négy hónappal kötötte özv. gróf Benyovszky Sándorné, szül. Kvassy Máriával.
Mindkét házassága gyermektelen maradt.

Lajos Tivadar mindvégig Olaszországban élt. Ott több vasúttársaság vezérigazgatója lett, s elismert vasútügyi szaktekintély volt. Agglegényként halt meg.

forrás: Kerékgyártó Mihály

Kossuth Lajos édesanyja


Kossuth Lajos nejeNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése