"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. szeptember 12., péntek

Szeptember 12. - Mária nap

 A Mária bibliai név, eredete valószínűleg héber formában vált gyakorivá, ennek korabeli változata a Mirjam volt. A Biblia görög és latin fordításaival a név többször is módosult, országonként más és más alakot vett fel, bár általában kis eltérésekkel.

 Magyarországon a középkor óta az egyik leggyakoribb névnek számít.


 Babba Mária

Erdélyben az Árpádok bejövetele előtti magyar műveltség emlékei ma is megtalálhatók. Ennek élő jelenléte Babba Mária tisztelete.

 Ez tulajdonképpen az ősidőkbe visszanyúló Boldogasszony tiszteletet jelenti.
 Egyetlen nép sincs, aki annyiféle módon nevezné Szűz Máriát, Jézus anyját. A leggyakoribb elnevezés a már említetteken kívül: Nagyboldogasszony, Magyarok Nagyasszonya, Nagyasszony, Kisasszony, Szűzanya, Mindnyájunk Édesanyja, Boldogságos Szűz, Madonna, és még a liturgia részeként számos a tiszteletet kifejező elnevezés.


Gyönyörű nevet adtak a csíkiak és a csángók a csíksomlyói Szűz Máriának: „Napba öltözött Boldogasszony”  Ősi hitvilágunk emléke a Boldogasszony tisztelet, és ennek legerősebb bizonyítéka a ma is élő Babba Mária kultusz.

Erdélyben a magyar múltat és a magyar múlt emlékeit az egyházak őrzik. Már annak idején Szent István királyunk is – nem véletlenül – Nagyboldogasszony oltalma alá helyezte az országot.  A szó – Babba - eredete a múlt messzi homályába vész. Eleink keletről hozták magukkal. Mit jelent a Babba Mária?  - Azt jelenti, hogy Szép Szűz Mária. Mert a babba azt jelenti, hogy szép.  A Mária-kultusz az egész magyar kultúrkörben megtalálható.Babba Mária elnevezéssel a néphit a fényesen ragyogó ég félhold alakú nyílásában ma már Máriát is köszönti, aki kinyitja az ég kapuját.

 A hivõk lelkében életre kel az a biztos tudat, hogy imájuk és kérésük a Boldogasszony segítségével bejutott a Mennybe. Nyugodt szívvel mennek a misére, teljes szívvel vesznek részt annak minden részletében, buzgón énekelek, a templomban megsimogatják a „Napba öltözött Boldogasszonyt"

Ha Mária nevenapján szép az idő, még kitart a "vénasszonyok nyara".

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése