"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2015. március 14., szombat

1794.március 14-én született Bem József -Bem apó

Josef Zachariasz Bem 1794. március 14-én született a galíciai Tarnowban, élete egy regényes, sok hadi eseménnyel dús élettörténet.
A cseh gyökerû lengyel nemesi család sarja 1812-ben a napóleoni hadjáratban harcolt, majd 1831-ben, a Varsói Hercegség seregében, a lengyel szabadságért Iganie és Osztrolenka melletti csatákban szerzett magának hírnevet. Osztrolenka véres csillagaként emlékezik rá magyar és lengyel máig büszkén. A lengyel felkelés leverése után emigrációban élt, 1848-tól pedig Bécsben és Magyarországon harcolt az Erdélyi Hadsereg élén, ahol Petõfi õrnagyi rangban szolgált mellette, ahol személyes bátorságával, emberiességével a szabadságharcosoktól a kitüntetõ Bem apó becézõ nevet kapta.

 Fényes gyõzelmek kapcsolódnak nevéhez, az õszi hadjáratban a Piski-hídi csata, Kolozsvár felszabadítása, a Szeben melletti ütközet. Segesvárnál is ott harcolt az övéivel, ez a csata volt számára a szabadságharc utolsó csatája, elvesztése után emigrációba kényszerült. A nemzetét elnyomó orosz cári hatalom ellen akart harcolni, úgy gondolta, a török–orosz viszályban szerepet kaphat még, így beállt a török seregbe. Ám ahhoz, hogy abban harcolhasson fel kellett vennie a muzulmán hitet. Így lett Bem Józsefbõl Murad pasa, aki a szíriai Aleppo városát is megmentette a pusztítástól. Ott szerzett sérüléseibe halt bele.

 79 évig pihentek földi maradványai az aleppói temetõben, majd 1929-ben szülõvárosának kezdeményezésére exhumálták hamvait és hazaszállították. A lengyel katolikus püspöki kar azonban nem engedélyezte keresztény földbe való temetését, ezt igen leleményesen A. Szyszko Bohusz szobrász–építész úgy oldotta meg, hogy egy hat oszlopra helyezett, mesterséges tó közepén megépített szarkofágot tervezett végsõ nyughelyként a tábornoknak. Az égbe temették Bem József maradványait! Mikor hazafelé utaztak a hamvak Törökországból, egész Magyarországon díszõrség kísérte.

Rengeteg legenda fűződik alakjához. Lengyelországban a legismertebbek egyike az, mely szerint gyermekkorában egy cigányasszony megjósolta neki, hogy nem fog csatában meghalni.
Nem is félt a haláltól: annyira biztos volt abban, hogy nem hal meg, hogy a csatákban az ágyukat, ha kellett, testével védte.   

forrás:erdély ma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése