"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. december 25., csütörtök

Betlehem, születés temploma

 Az alapjaiban még a IV. századból származó templomot azon a helyen emelték, ahol a keresztények hite szerint Jézus Krisztus született. Ezáltal egyike a legrégebbi és legnagyobb becsben tartott templomoknak.

A Születés templomának mai formája lényegileg 530-ból való, és Jusztinosz császár építtette, sok eleme régebbi: a 326 táján épült Nagy Konstantin-bazilikából maradt meg. A perzsa invázió 614-ben a Szentföld összes templomát elpusztította, kivéve ezt. Vajon ez hogyan maradhatott meg? A homlokzatán lévő mozaik a napkeleti bölcseket ábrázolta. A bölcsek ruházatában – a hagyomány szerint – a perzsák saját népük viseletére ismertek, ezért megkímélték az épületet.

A mai bazilika több barlangra épült. A templom központjában lépcsőn lehet lemenni a Születés barlangjába, amelyet régészeti leletek tanúsága szerint az I. századtól látogattak a hívek.

  A keresztények mindenkor nagy áhítattal keresik fel ezt az ősi bazilikát. Az előtte  lévő teret Jászol térnek nevezik. Az éjféli szentmisén ezen a téren vesznek részt   a hívek, mert a Szent Katalin-templomba csak a papság és nagyon kisszámú hívő  fér be. Maga a bazilika valóságos erődnek tűnik. Mindkét oldalról kolostorok veszik körül.  Jobb felől a görögök és az örmények kolostora, bal felől pedig a ferencesek kolostora és  vendégháza található. (Ezeket a kolostorokat zarándokok vagy turisták nem  látogathatják). A templom bejárata előtt volt az átrium, s innen három nagy ajtó  vezetett a narthexbe (előcsarnokba). A két szélső ajtót már régen befalazták, s a  középsőn is csak egész alacsony nyílást hagytak, ezért csak meghajolva lehet bemenni  rajta. Nagyon szép a hozzá fűzött "lelki magyarázat":  Isten Fia megalázta magát, amikor emberré lett, aki belép az ő templomába, szintén  alázza meg magát, hajtsa meg a fejét

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése