"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. július 24., kedd

2012. július 27-én Londonban elkezdődnek a XXX. nyári olimpiai játékok


  Ókori olimpia
A Péneiosz és Alpheiosz folyók közt fekvő tartomány, Élisz, a görög vallás főistenének, Zeusznak volt szent területe. Itt magasodott az Olympos, az istenek lakhelye is. A hegy lábánál elterülő várost ezután nevezték Olympiának. 

„Első kincs, mit az ember esd: egészség, második meg a szép és büszke termet.”A görögség kultúrája nevelési elvükön, a kalokagathia-n alapult. Eszerint jóság és szépség képezte gondolkodásuk középpontját, ami gyakorlatban a szellem és a test művelését jelentette. Ehhez kapcsolódott az agon, a versengés.
 Naptáruknak pedig állandó programja volt az ünnep. Isten vagy ember, házasság vagy temetés,
 mindig ugyanígy élték meg. Az olympia pedig egyesítette mindazt, amin felfogásuk alapult: testi-, lelki fejlődés, vallás, verseny és közös nyelv – hiszen a játékokon csak görögök vehettek részt. Nem puszta sportverseny volt tehát az olympia: rituálé, társadalmi hagyomány.
„Az Olümpia szent hely. Istentagadónak bélyegzik, aki arra vetemedik, hogy fegyveresen e szent helyre lépjen.”


birkozok_520 
 
Az olümpiai játékokat a pánhellén torna részeként az éliszi Olümpiában
rendezték meg minden negyedik évben. Az olümpia nemcsak a sportolók teljesítményének összeméréséről szólt, hanem komoly vallási presztízst is
 képviselt. Zeusz a görög mitológia legfőbb istene, így a torna egyfajta
 tiszteletadás is volt. Az első olimpiától nevezték a görögök időszámításuk
 kezdetének tovább emelve az olümpia jelentőségét. A két olimpia között
 eltelt időt olimpádnak nevezték.


Mítoszok

diszkoszveto_200  
 Egy mítosz szerint az olimpiai játékok Olümpia királyának, 
Pelopsz temetésének tiszteletére kezdték megrendezni.
 Más forrásokban azonban szintén Héraklész szerepel,
 aki megnyert egy versenyt a városban, majd úgy rendelkezett, 
hogy győzelmének tiszteletére a versenyt négyévente meg kell
 ismételni. A fennmaradt írásos emlékek egyike szerint 
Héraklész azért rendeztette meg a játékokat, mert legyőzte
 Augeiasz éliszi királyt. De létezik olyan verzió, mely szerint 
a főisten Zeusz találta ki a játékokat, hogy így ünnepelje meg
 Kronosz legyőzését
. Létezik egy olyan monda is, mely szerint Iphitosz éliszi király 
megkérdezte a delphoi jósdát, hogyan mentheti meg népét.
 A jósnő úgy felelt, ha a király játékokat rendez az istenek
 tiszteletére, a spártaiak nem támadnak majd. A játékokat
 olümpiának nevezték az istenek lakhelye, az Olümposz hegye után.

Hagyományok

Az első, 776-os játékokon mindössze stadionfutáson lehetett részt venni.
 A stadion hossza 192,27 méter volt, mely méret Héraklész lábának 
négyszázszorosa. A sportolók általában meztelenül játszottak, mely hagyomány a monda szerint Orszipposz időszámításunk előtt 720-ban egy verseny közben még az ágyékkötőjét is elhajította, hogy megnyerje a tornát.
Az olümpiára a résztvevőknek kilenc hónappal a verseny előtt meg kellett
 kezdeniük a felkészülést. Az utolsó hónapban már Olümpiában folyt a 
felkészülés.
Az első versenyre valószínűleg 776 előtt került sor, ám ez az első játék, 
melyről fent maradt írásos dokumentáció.
Egészen i.e. 724-ig csupán egy napig tartott az olimpia, melynek egyetlen 
versenyszáma a stadionfutás volt. A 14. olimpián megrendezték a kettős
 stadionfutást is, mely a mai 400 méteres síkfutás elődjének felel meg.
 A következő évben bekerült a versenylistába a dolikhosz, avagy a 
 hosszútávfutás, mely hét stadiontávot jelentett.
 A 18. olimpiai játékokon már az öttusa (pentathlon) is
 szerepelt.
Ez a szám a stadionfutást, a távolugrást, a diszkoszvetést,
 a gerelyhajítást és  a birkózást tartalmazta. 
Az öt sport közül azonban elég volt háromban nyerni
az első helyezésért.
Fontos megemlíteni, hogy a győztesen kívül több helyezettre nem is voltak kíváncsiak, azt vallották ugyanis, hogy a győztesen és a győzelmen kívül semmi más
nem számít.  
Időszámításunk előtt 688-ban az ökölvívás (pügmé) bővítette az olimpiai kínálatot, mellyel az olimpiai játékok is kétnaposra bővültek. Az ökölvívást kezdetben bőrbe csavart ujjakkal végezték, ám később fémmel nehezített bőrt használtak a sokszor brutális sporthoz.
Időszámításunk előtt 680-ban már lehetett nevezni a négyesfogat-hajtásra 
(tethrippón) is, melyhez külön hippodrom s épült. (Talán érdemes megemlíteni,
 hogy a győztes fogathajtó nem részesült elismerésben, azt a lovak tulajdonosa 
kapta.)Ezt követte 648-ban a lovasverseny (hipposzkelétikón) és az azzal együtt felvételre került pankráció, mely ötvözte a pankrációt és az ökölvívást.
Időszámításunk előtt 520-ban az utolsó ókori olimpiai versenyszám is 
bekerült a tornába: ez volt a fegyveres futás (hoplitodromosz),
 mellyel egy időben az olimpia öt naposra bővült.
A győztes olimpikonok olajkoszorút kaptak és városukban szobrot
 állítottak tiszteletükre. Természetesen a dicsőség mellé busás pénzjutalom
 is járt, nevüket pedig énekesek szőtték dalaikba.
Ekkoriban még csak egyéni versenyszámok léteztek, a csoportos versenyzés
 még nem volt ismert.
Időszámításunk előtt 261-ben jegyezték fel az utolsó olümpiát. 
A kerezténység elterjedésével minden pogány rendezvényt, így az ókori olimpiát is betiltották, hiszen az részben Zeusz tiszteletéről szólt.
A leghíresebb olimpikon az időszámításunk előtti hatodik században
 élt krotoni birkózó, Milón volt. A férfi volt az egyetlen versenyző, aki hat 
olimpián is győzelmet szerzett.

Így zajlottak az ókori olimpiák:

  • Az első nap a versenyzők esküd tettek, majd a Zeusz-szobor előtti szertartáson vettek részt.
  • Második nap került sor a kocsiversenyekre, majd az öttusára.
  • Harmadik nap újabb szertartásokra és felvonulásra került sor, majd a versenyzők áldozatot mutattak be a Zeusz szobor előtt. Ezt követően a fiatal fiúk mérték össze tudásukat és erejüket birkózásban, ökölvívásban és stadionfutásban.
  • A negyedik napon lezajlottak a futószámok: stadionfutás, kettős stadionfutás, hosszútávfutás. Ezt a küzdősportok követték: ökölvívás, birkózás, pankráció, fegyveres futás.
  • Az utolsó napon megtartották a záróünnepséget, melyet istentisztelet, majd lakoma kísért. Ebből az alkalomból 100 ökröt áldoztak Zeusznak.
forrás: sulinet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése