"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. április 4., szerda

Híres nők a magyar történelemben..Kanizsai Dorottya

Ki is volt valójában az az asszony, aki bekerült a történelembe, aki megihlette nagy költőinket is?
Születésének pontos helyét és idejét sem tudjuk igazán.

A Kanizsai család a magyar történelemben nagy szerepet töltött be. Egyik jeles tagja, Lőrinc, 1324-ben kapta a Kanizsai uradalmat, és vette fel a Kanizsai nevet. A család különösen az Anjouk idejében és Zsigmond uralkodása alatt élte fénykorát. Dorottya első férje, Geréb Péter a Siklóshoz közeli valpovói várúr, előbb országbíró, majd az ország nádora volt. Férjét szerette, boldogan éltek. Halála után hamvai fölé kápolnát építtetett.

Majd ezután ismerkedett meg, Perényi Imrével, aki az ország nádora volt. A büszke siklósi várúr feleségül kérte, s itt a siklósi várban éltek 1515-től. Kanizsai Dorottya életének nagy teljesítménye: mindkét házasságát egy-egy nádorral kötötte. « Árva állapotomból két ízben a nádorasszony máltóságába emelkedtem »- írta visszaemlékezésében.

Házassággal szerzett, de személyéhez kötött mátóságnak tekintette a nádorasszonyságot. A kortársak elfogadták ezt az önértékelést.
 Második férje 1519-ben halt meg. Dorottya ekkor kért és kapott saját címert az uralkodótól, ami abban az időben merőben szokatlan dolog volt, hiszen a férfiakat illette saját jelvény. Perényi halála után derült ki, hogy Dorottya nem férjei után, hanem a saját jogán az első asszony Magyarországon.
Több nyelvet beszélő,művelt, szépen öltözködő, nagyvonalú, adakozó, kellemes ember volt. A szolgáló lányait kiházasította, az ifjaknak földet ajándékozott. Szívesen és sokat tartózkodott a siklósi várkápolna melletti kertben, amit ma Dorottya-kertnek hívunk.

 A mohácsi csatamezőn temetetlenül maradtak a holtak. Ki temetteti el a vitézül holtakat? Egy nagyszívű asszony, Kanizsai Dorottya. A mohácsi csatavesztés után 400 emberével megadta a végtisztességet az elesetteknek. Igy tértek örök nyugalomra a hazáért halt hősők Mohács gyászos mezején. Kanizsai Dorottya ezzel a tettével örökre beírta nevét a magyar történelem lapjaira.

 Forrás: /Kanizsai Dorottya Ált.Zeneiskola /

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése