"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. április 10., kedd

Híres nők a magyar történelemben.. Ráskai LeaA kézzel írt könyvek (kódexek) szövegét és a történeteket illusztráló miniaturákat a kolostorokban élő szerzetesek készítették a scriptoriumokban (kézirat másoló műhelyekben).

Ráskai Lea előkelő származású, művelt, latinul is tudó domonkosrendi szerzetesnő volt. A Margit-szigeti domonkos kolostorban élt a 16. sz. első felében. A kolostornak 1510-1527 között könyvtárosa lehetett. 1510-1522 között öt kódexet másolt. Ezek: Szent Margit élete, Példák Könyve, Cornides-kódex, Domonkos-kódex, Horvát-kódex. Kéziratainak nyelve közel áll a mai nyelvhez


"Gaal Mózes: Egy szelid apácza - Ráskai Lea (1914.)

 /részlet/

Megadatott néki Isten különös adományaképpen a tudásnak vágya, melytől idegen volt a női lélek nagyhosszú időkig. Harckedvelő apái zordon viszálykodásban féktelen mulatozásban élték le életüket. Egyiket orvul, másokát a harc mezején szúrták le; anyái pedig házi ügyes-bajos foglalatosságaiknak közepette, hol nagy hol meg szűk móddal éldegéltek: lelki kívánságuk kicsiny, örömeik hétköznapiak valának. Ünnepnapokon meghallgatták a papok szent beszédeit s hitükben épülve, máról holnapra terjedt ő tervezgetésük.
Vala pedétig akkoron egy bölcs és okos szerzetes, jámbor életű, nagy tudományú, ki naphosszat a régi könyveket buúta híres tudósoknak, derék egyházatyáknak diák írásait emlékezet okából másolgatta, szentéletű mártírok ritka szép legendáit írogatta.
Bölcs ember volt és nemes szándékú, nem magára, nem is arra az arasznyi létre gondolt, mely osztályrészeül jutott neki, hanem a jövendőre. Erős buzgalmának soha semmi hasznát bizony ő nem látta, de nem is kívánta látni.
A gyermekleányka ennek a bölcs atyának szavain buzdult föl az ifjúkornak minden áldozatra kész lelkesedésével, s azt az életet, melynek célja mások tanítása, kiszínezte csodaszépen.

Kolostorba vonult.
A hűvös cellának színes ablakán beszűrődő nappali fény ott találta őt a tölgyfa íróállvány előtt, s ott találta az esti szürkület. Előtte az írott könyv, melyet drága pénzen hozatott a tudós pap idegen országból s odaadta Ráskai Leának, hogy mások lelki épülésére - másolja le.

Gyöngéd keze finom vonásai hívebben őrzik emlékét, mint aranybetüs, elporladó kőoszlop.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése