"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. január 7., kedd

Attila kardja


 Vannak tárgyak, vannak ereklyék, melyek létét misztikus legendák övezik, ám valódi sorsukat sok esetben titokzatos homály fedi.

Ilyen Attila hun király csodálatos kardja is.
A monda szerint, aki e kardot birtokolja, a világ ura lesz.

"A hős, kinek Isten csuda által adja,

Mind az egész Földet vele megbírhatja."

Attila adófizetésre kötelezte Bizáncot, rabló hadjárataival sarcolta és fenyegette Európát. Hatalmas birodalmának központja valahol az Alföldön, a Tisza-Maros találkozása tájékán volt. Udvarának pompájáról, világhódító tetteiről és kegyetlen hadjáratairól híres krónikák szólnak.

Attila és a hun-magyar rokonság emlékét a magyar mondavilág és kitűnő művészi alkotások sora őrzi; az Anonymus Gesta Hungarorumán található metszettől kezdve Than Mór festményéig, az erdélyi Bánffy Miklós drámáin át. Gárdonyi Géza szép regénye, A láthatatlan ember is erről a korról szól.  

A csodafegyver híre az egész világot bejárta; kultuszát növelték a köréje fonódó mendemondák,melyek szerint forgatója sebezhetetlenné válik,és a kard csakis őt szolgálja,ha illetéktelen személy kezébe jut,annak halálát okozza.Attiláról is azt tartották,hogy csatában sebezhetetlen(nem is fegyver által halt meg),és a történelem tud néhány illetéktelenről is,akik nem élték túl,hogy derekukra csatolták Isten kardját:

„Merseburgi Lipót,a német császár meghittje,akinek tanácsával bizalmasan élt,véletlenül lebukott lováról,és kardjától átszúrva kimúlt…Említették akkor,hogy ez ugyanaz a kard volt,mellyel egykor Attila,a hunok nevezetes királya a keresztények vesztére és Gallia pusztítására ádázul dühöngött.Ezt a kardot pedig a magyarok királynéja,Salamon király anyja,Ottó bajor hercegnek adta,mikor az ő közbenjárására a király az ő fiát uralmába visszahelyezte…”

Néhány kutató úgy véli,Isten kardjáról szóló történetek ihlették később a brit Excaliburról ,Arthur király csodás fegyveréről szóló mondákat is.Való igaz,a két legenda számos hasonlóságot mutat,s talán valóban a szkíták földből kinövő kardja lehetett az angol tóból kiemelkedő Excalibur is.Sokan hisznek mindkét kard valóságos létezésében,s állítják,Attila halála után Isten kardja elveszett(nem említik hazai mondáink),s míg újra fel nem bukkant nálunk,addig Arthurt szolgálta.A kardok erejére nézvést szintén számos elmélet létezik;talán nem is támadó fegyver volt,hanem védekező:energiamezőt,védőpajzsot vont gazdája köré.Talán egy magasabb rendű civilizáció ajándéka volt a Földön kívülről vagy annak az ősi birodalomnak egy fennmaradt eszköze,ahol a magyarok ősei éltek a vízözön előtt.A kard már akkor is kultikus fegyverük lehetett,melynek eredete homályba vész. 


 /Forrás: Attila mágikus kardja/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése