"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. június 1., vasárnap

A bolygók királya

A Jupiter

Tömegét tekintve a Jupiter messze a legnagyobb bolygó, egymaga kétszer akkora tömegű, mint a többi naprendszerbeli égitest együttvéve (a Napot kivéve). A Jupiter tömege a Nap tömegének egy ezrede, a Föld tömegének pedig 318-szorosa.
 


A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya, akit a görög Zeusszal azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése "fényes égbolt". 

Méltóságteljes, sárgásfehér ragyogása miatt az égen elmozduló, vándorló égitestet istenként tisztelték, sokszor az istenek királyának tartották az ókori népek. 

A Jupiter - a Napot és a Holdat leszámítva - a Vénusz utáni legfényesebb égitest. Távcsővel először 1610-ben Galilei vizsgálta, aki felfedezte a Jupiter négy legnagyobb holdját, melyeket azóta felfedezőjük tiszteletére Galilei-féle holdaknak neveznek. Ezek az Io, Europa, Ganymedes és Callisto. Ez volt az első olyan felfedezés, mely igazolta, hogy nem minden égi mozgás középpontja a Föld, így felfedezésük fontos lépést jelentett a heliocentrikus világ elfogadásának irányában. 

A Jupiter egy gázóriás, felépítése és összetétele merőben különbözik a Föld-típusú, terresztrikus bolygókétól.  A Jupiter közel 90 %-a hidrogén, 10%-a hélium, valamint nyomokban tartalmaz még metánt, ammóniát és sziklás kőzetet.

A Jupiter légkörének leglátványosabb jelensége a Nagy Vörös Folt (NVF), mely a földi megfigyelők számára már több mint 300 éve ismert. 
Elsőként egy francia csillagász, Cassini figyelte meg 1665-ben. Az ovális alakú folt mintegy 30 - 40000 km hosszú és 14000 km széles, és úgy helyezkedik el a bolygó felszínén, hogy nagytengelye párhuzamos a Jupiter egyenlítőjével. Az idők folyamán mérete, alakja és színe is gyakran változott. 1878-ban élénk téglavörössé vált, de azóta lényegesen halványabb lett, és időnként alig volt felismerhető. A Nagy Vörös Folt figyelemre méltó tulajdonsága, hogy hajóhoz vagy úszó szigethez hasonlóan vándorol az őt közrefogó sávok mentén. A Pioneer és a Voyager űrszondák kimutatták, hogy a Nagy Vörös Folt örvénylő vihar. Hosszú életét rendkívüli méreteinek köszönheti. Magasnyomású régiónak tűnik, amelynek teteje mintegy 8 kilométerrel a környező felhőréteg felett helyezkedik el. A belsejében levő anyag az óramutató járásával ellentétes körforgást végez, ami teljesen normális egy déli féltekén lévő nagynyomású rendszerben. Valószínű, hogy az anyag az alacsonyabban lévő légköri szintekről áramlik felfelé a folt tetejének az irányába, hogy azután ott szétterjedve a folt széleinél ereszkedjen le. 

A Jupiter több energiát sugároz, mint amennyit a Naptól kap. A Jupiter belseje forró, a mag hőmérséklete eléri a 20 ezer C fokot. A hőt a bolygó gravitációs összehúzódása termeli, amely a Jupiter folyékony rétegeiben konvekciót okoz, ez felelős a légkörben uralkodó komplex mozgásokért és turbulens viszonyokért.

A Jupiter átmérője a lehető legnagyobb, amit egy gázbolygó elérhet. Ha több anyag kerülne bele, már nem az átmérőjét, hanem a tömegét növelné. Érdekességként meg kell említeni, hogy a Jupiternek nyolcvanszor nagyobb tömegűnek kellene lennie ahhoz, hogy csillaggá válhasson. 

A Jupiter mágneses tere sokkal erősebb a Föld mágneses terénél, és 650 millió kilométerre is kiterjed, így a Szaturnusz pályáját is eléri. Ennélfogva a Jupiter holdjai a bolygó magnetoszférájában keringenek. 
"A csodálatos, minduntalan változó égitest megfigyelése az egyik legemlékezetesebb csillagászati élmény.Az égen csillagnak tűnő fénypont a legkisebb távcsövekben is azt a látványt nyújtja, amit Galilei 404 éve megpillantott"
Földgömb/


Forrás:Jupiter
/NET/

 

  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése