"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. június 30., hétfő

Ami nélkül nincs élet - a víz

Víz nél­kül Föl­dün­kön nem ke­let­kez­he­tett vol­na so­ha élet. A víz az egész bio­szfé­ra éle­té­ben kulcs­sze­re­pet ját­szik, az or­ga­niz­mu­so­kon kí­vül épp­úgy, mint a bel­se­jük­ben. Az élet a víz­tõl függ.

Földünk 70 százalékát /több mint kétharmadát/  víz borítja.

A gleccserek visszahúzódása 1850 óta világszerte megfigyelhető, a folyamat napjainkban gyorsult fel: 2007-re az 1996-oshoz képest már kétszeres sebességgel olvadnak a Föld legfontosabb édesvíz utánpótlásai. A  lehetséges következmény  a vízkészlet csökkenése, hosszú távon a pedig a világtenger szintjének emelkedése. A világtengerek szintje az olvadás miatt évente 3-8 milliméterrel növekszik. A legijesztőbb olvadás az Antarktiszon zajlik. Nem kizárt, hogy a következő kétszáz évben eltűnik a Antarktisz jege, amely olyan vízszintemelkedéshez vezet, amely nemcsak az óceániai szigetvilág országait öntheti el, de veszélyt jelentenek Amszterdamra, Velencére, New Yorkra, Londonra is.

Mi a "vízlábnyom"?

 Köbméterben kifejezve azt az egy főre eső vízmennyiséget mutatja, amennyit valamely termék előállításához és/vagy szolgáltatás igénybevételéhez évente felhasználunk. Ennek a globális átlaga 1240 köbméter/fő.


1 kg búza 1500, ugyanennyi rízs 3000 liter vizet" fogyaszt" egy csésze kávé 150 literből jön ki, egy bögre teához 40 liter víz  kell.

Egy olyan nagy­vá­ros, mint pél­dá­ul NEW YORK na­pon­ta kö­rül­be­lül 4 mil­lió m3 vi­zet fo­gyaszt. Va­jon ki le­het-e elé­gí­te­ni eze­ket az ál­lan­dó­an nö­vek­võ igé­nye­ket? A víz kör­for­gá­sát vé­ve fi­gye­lem­be, ál­ta­lá­ban úgy vé­lik, hogy a fel­hasz­nál­ha­tó édes­víz­men­­nyi­ség (20 000 km3/év) ele­gen­dõ len­ne az em­be­ri­ség szá­má­ra, az­zal a fel­té­tel­lel, ha és­­sze­rû­en és ha­té­ko­nyan gaz­dál­kod­ná­nak ve­le, ami je­len­leg nem tör­té­nik meg.

Egy ember az élete folyamán kb. 5 millió liter tiszta vizet használ el. Ezek azonban csak a szerencsésebb emberek! A világon kb. 1,2 milliárd ember kénytelen tiszta víz nélkül élni. Korunk egyik nagy problémája - főként a fejlődő országokban - a vízhiányos területek egészséges vízzel való ellátása. Vízmegtartó technikák a háztartásban

Zuhanyozzunk fürdés helyett.
Ne folyassuk mosogatás közben a vizet feleslegesen.
Használjuk a mosógép víztakarékos programját.
Ha csöpög a csap, folyik a vécé, javítsuk meg azonnal!

A zöldségmosó vizet használjuk viráglocsolásra.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése