"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2014. április 30., szerda

Ballagásra

Ballag már a vén diák tovább,tovább
Isten véletek cimborák tovább,tovább
Ez út hazámba visszavisz
Filiszter leszek magam is
Tovább,tovább,tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Szép emlékek jöjjetek ti is velünk
Nyári felhők jöjjetek mi is megyünk
Ti alsó s felsőbb évesek
Örökre isten véletek
Tovább,tovább,tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Csendes már a tanterem tovább,tovább
Jó remény hajt szüntelen tovább,tovább
A boldog édes ifjúság
Emléke mindig visszajár
Tovább,tovább,tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Ballag már a vén diák tovább,tovább
Búcsúzni kell most cimborák tovább,tovább
Az élet hív a munka vár
Itt az óra meg ne állj
Tovább,tovább tovább
Találkozunk még cimborák!

A ballagás kifejezés a latin ’valetans’= búcsúzó szóból ered; a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a XIX. század 70-es éveiben az erdészeti és bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól. Lassan az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása; a XX. század elejére pedig általánossá vált. Az 1920-as években a Ballag már a vén diák kezdetű dalt felváltotta az Elmegyek, elmegyek… kezdetű magyar népdal… Szokássá vált az is, hogy a ballagás előtti éjszakán a végzősök szerenáddal köszöntik tanáraikat, a ballagás napján pedig az iskola zászlóját követve mennek végig a folyosókon vállukon egy kis tarisznyával, amelybe az alsóbb évesek pogácsát, sót, földet és aprópénzt tesznek és elhelyezik az iskola fényképét is.
/Neumann-ház – Irodalmi Szerkeszttőség/


A ballagás egy korszak lezárása, egyben egy új kezdet születése is. A tanulással, ismeretek bővítésével töltött múlt, a baráti kapcsolatok, a közös élmények felejthetetlen nyomokat hagynak az emberben, melyre hosszú évek távlatából is szívesen tekint vissza. Az ismeretlen jövő a szabadságot is jelenti a ballagó számára - a szabadság mellé azonban felelősség is jár, amivel tudni kell élni.  . Az iskola védő falait elhagyva az élet új, ismeretlen világa vár mindenkit, ahol már egyedül kell boldogulni. 
Az iskolából kilépve a felnőtt élet gondjaival, problémáival, a munkahelykeresés vagy a továbbtanulás nehézségeivel is szembe kell nézni. Hamarosan mindenki rájön a nagy igazságra: az egész életünk a tanulásról szól, hiszen tanulni kell a munkában. és tanulni kell az élet minden más területén is.   A tarisznyában azonban olyan értékeket visztek magatokkal, amelyek állandóak, értékállóak, amelyekre építeni lehet. A tisztesség, a becsület, a szorgalom, a kitartás olyan értékek, melyek fontos útravalóul szolgálnak   

/forrás: útravaló ballagóknak/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése