"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet." (Madách Imre)

2012. november 8., csütörtök

A beszéd

..  Az emberi beszéd olyan, mint egy híd két ember között. Bonyolult, többcsatornás  .kifejezőrendszer..
Sok beszédnek sok az alja – mondja a közmondás. Talán erre gondolt Áprily Lajos is, amikor Kérés az öregséghez c. versét írta. Csak gyökeres szót adj! – kéri, hiszen csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. A beszélgetés öröme nem a bőbeszédűségben rejlik.
.....Szinonimák:   .megbeszélés,   tanácskozás, beszélgetés, diskurzus, terefere, traccsolás, beszéd, társalgás, dialógus, eszmecsere, szövegelés, párbeszéd, fecsegés, duma, dumálás, szóváltás, rizsa, dumcsi, csevegés, véleménycsere, kommunikáció, trécselés, információcsere...

 Vigyázzunk a fecsegéssel.. 

"Ékhó - vagy latinosan Echo - hegyi nimfa volt a görög Artemisz istennő környezetében.
A neve ismerős a magyarban is: a visszhangot hívják így.
Alexandre Cabanel: Ekho
Ékhó a fecsegő természete miatt keveredett bajba. (Ilyesmi gyakran megesik olyan személlyel is, aki nem került be a mitológiába.) Mint pletykás teremtmény, mindent meghallgatott, és a hallottakat minél gyorsabban tovább is adta. Tudomást szerzett arról, hogy Zeusz szerelmi kalandra indul, ő pedig Hérához sietett, hogy értesítse férje újabb félrelépéséről. Hérát más már tájékoztatta férje tervéről, és éppen indulni akart, hogy Zeuszt tetten érje. Ékhó azonban annyit beszélt, olyan hosszan kiszínezve tálalta, hogy mire Héra végighallgatta, lekésett a tettenérésről.
Mérgében megbüntette Ékhót. Szörnyű büntetést eszelt ki neki: ezután sohasem szólalhat meg elsőként, és csak azokat a szavakat mondhatja, amelyeket elmondtak előtte. A büntetés Ékhó esetében végzetesnek bizonyult. Ő, aki eddig mindig beszélt, ezután csak más után szólalhat meg, akkor is mások szavait ismételve.

Az erdő mélyére menekült. Találkozott Narkisszosszal, a gyönyörű ifjúval. Beleszeretett, de a szerelmét nem vallhatta be, mert a szép fiút csak saját szépsége foglalkoztatta, azt csodálta a víztükörben. Ékhó belepusztult bánatába, csak a hegyek között bolyongó hangja maradt fenn, és él máig a hegyoldalakon, épületek tövében visszhang formájában."
/forrás: Gabriella
a fecsegés okozta a nimfa vesztét/